Den grønne dalen

 

Den Grønne Dalen er en interkommunal samarbeidsprosess på tvers av fylkesgrensen Buskerud/Vestfold, og mellom de seks kommunene som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik. De seks kommunene danner en naturgitt region knyttet sammen om et felles dalføre og vassdrag.

Les mer som samarbeidsprosessen her.

 

Leave a Reply