TROLL – prosjeket

 

Verneprosessen i Trillemarka – Rollagsfjell har nå pågått i over 5 år. Et av verneforslagene,
”kommunealternativet”, også kalt ”bærekraftalternativet”, skilte seg fra de andre alternativene
ved å representere en vernetilnærming som i europeisk terminologi betegnes som ”dynamiskinnovativ”.

I tillegg til verneaspektet settes det fokus på menneskelige behov og bærekraftig
bruk utenfor kjernen av verneområdet. De øvrige alternativene bygde i stedet på en ”statiskkonservativ”
tilnærming, med et nokså ensidig fokus på vern av arter og deres leveområder.

Kommunealternativet ble konkretisert gjennom kommunedelplanen for Trillemarka –
Rollagsfjell. Kommunedelplanen representerte i praksis en integrering av funksjoner som
vern og forvaltning av natur og landskap, med bærekraftig bygdeutvikling.