BLiNK /BBRTA

 

BLiNK / BBRTA = Bredbånd til alle i Numedal.

Hensikten med prosjektet er at å bidra til bredbåndsutbygging i bedriftsøkonomisk ulønnsomme utbyggingsområder som er utenfor dagens bredbåndsdekning.

Mål: Alle husstander og private virksomheter i Numedal skal innen utgangen av 2007 ha fått tilbud om tilknytning til et fremtidsrettet bredbåndsnett til like priser i hele området.

Prosjektansvarlig: Magne Pedersen

Prosjektleder: Halvor Rostad

Les mer om prosjektet

Numedal Fiber

Mer om bredbåndsutbygging – les her.