Numedal Middelalderdalen

 

Prosjekt Numedal Middelalderdalen ble igangsatt på bakgrunn av et forprosjekt gjennomført høsten 1998. Lågdalsmuseet var ansvarlig for gjennomføringen. Regionrådet i Numedal vedtok at et hovedprosjekt skulle settes i gang. Prosjektbeskrivelse datert 22.02.99 ble da lagt til grunn. Numedalsutvikling BA ble bedt om å være prosjektansvarlig for hovedprosjektet, som ble igangsatt 1. mai 1999. Prosjekt Numedal Middelalderdalen inngår i kulturpakkeprogrammet som Buskerud fylkeskommunes kulturutvalg for perioden 1995-99 tok initiativet til

Merkevarenavnet Numedal Middelalderdalen

 Numedal er det dalføret i Norge med flest bevarte trebygninger fra middelalderepoken. Navnevalget baserer seg på et solid historisk grunnlag. I tillegg så er arven fra middelalderen et særtrekk som skiller Numedal positivt ut i forhold til andre dalføre som også har rik natur og kultur.

Hovedmålet for prosjektet har vært:

”Prosjektet Numedal Middelalderdalen skal øke besøket til regionen gjennom å forsterke regionens profil utad. Målet skal nås gjennom utvikling av det kulturbaserte opplevelsestilbudet og markedsføring av Numedal som Middelalderdalen. Prosjektet skal videre styrke identiteten til innbyggerne i regionen. Middelalderhistorien og –tradisjonene vil utgjøre spydspissene for satsingen.”

Delmål:

  •  Heve kvaliteten på det kulturbaserte reiselivstilbudet i regionen
  • Skape en forsterket kulturprofil for Numedal i reiselivssammenheng
  • Heve besøksgrunnlaget på kulturinstitusjonene og øke omsetningen i kulturbaserte bedrifter
  • Legge grunnlaget for at Numedal Middelalderdalen skal bli en varig satsing
  • Gi særlig barn og unge i Numedal en styrket identitet og tilknytning til regionen
  • Støtte opp om og legge grunnlaget for et videre samarbeid med det planlagte Middelaldersenteret i Nore og Uvdal kommune
  • Resultater av satsingen skal være synlige i løpet av 2001

Numedal Middelalderdalen