e-Servicetorget Numedal

 

Logo eServicetorget NumedalInspirert bl.a av hvordan danske kommuner har organisert digitale borgertjenester på nett, har Numedalskommunene med bistand fra bl.a Høykom etablert et eServicetorg-konsept som gir brukerne enkel tilgang  til offentlige tjenester i regionen.

Gjennom det avsluttede  Høykom-prosjektet «e-Servicetorget i Numedal» er portalen http://www.eservicetorget-numedal.no etablert, for å gi tilgang til offentlige eTjenester for regionens innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. eServicetorget har både en åpen og lukket, personifisert del. På den åpne delen får alle tilgang til de ulike eTjenester fra det offentlige – på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av kommunegrensene. De er strukturert ut fra tema, situasjon og behov. Man slipper å vite hvem som leverer eTjenesten; offentlig forvaltning sine eTjenester og saksbehandlere tilgjengelige for den enkelte.

Satsningen eServicetorget i Numedal har via sitt løsningskonsept utløst en rekke fellesløsninger som også øker etterspørsel etter bredbånd, både i de involverte kommunene og blant innbyggere og virksomheter i Numedal. Dette i form av ASP-løsninger, eTjenester og kommunikasjonsløsninger for bedre utnyttelse av eServicetorget.

Prosjektleder: Hans Henrik Thune

Prosjektmedarbeider: Dag Åsmund Bilstad

Les mer om prosjektet her.