Organisering

 

Numedalsutvikling IKS ble etablert i 1997 for å være kommunenes redskap for å få til samarbeid om samfunns-og næringsutviklingsoppgaver i Numedal. Numedalsutvikling ledes til daglig av Elin Halland Simensen.

Selskapets styrende organer består av et styre og et representantskap.

Avviklingsstyret består av:

Styreleder Marit Sand Deinboll.

Nestleder Grete Sønsteby

Styremedlem Jens Gladheim.

 

Representantskapet består av:

To politiske representanter fra hver kommune.

Even Amandus Røed, Rollag kommune (leder)

Jon Brun, Nore og Uvdal kommune (nestleder)

Haldis Prestmoen, Rollag kommune

Lars Egedahl, Nore og Uvdal kommune

Oddvar Garås, Flesberg kommune

Bjørg Homelien, Flesberg kommune

Selskapsavtale

Styrings – og strategidokument

Ansatte:

Elin Halland Simensen, daglig leder.

Gunn Hege Laugen: sekretær for Grønn Dal;  Numedalsutvikling har rollen som sekreteriat til prosjektoppfølging og praktisk koordinering av prosessen med Grønn Dal.

Innleide prosjektledere.

 

Leave a Reply