Skitunell

 

Mange har i lengre tid ønsket helårskommunikasjon mellom kommunene Tinn og Rollag, og det har vært diskutert hvordan dette kunne la seg gjøre.
Et kreativt innspill som ble lansert var å bygge en kombinert ski- og vegtunnel! En slik kombinert ski- og vegtunnel brukes til biltrafikk om vinteren når sommervegen over Killingskardet er stengt. Da får man en etterlengtet helårskommunikasjon mellom Tinn og Rollag. Om sommeren stenges tunnelen for biltrafikk, snølegges og benyttes som skitunnel. I sommerhalvåret benyttes da som tidligere veien over Killingskardet til biltrafikk og kommunikasjon øst-vest.

På bakgrunn av dette kreative forslaget, tok kommunene Tinn og Rollag initiativ til å gjennomføre en mulighetsstudie for å se om denne ideen kunne være realiserbar. Mulighetsstudien ble gjennomført høsten 2007/våren 2008. Etter at mulighetsstudien var avsluttet, besluttet kommunene å gå videre i et forprosjekt. Forprosjektet ble igangsatt i september 2008 og skal avsluttes i september 2009.