Forprosjekt avklaring bruk og vern Numedalsbanen

 

Numedalsbanen ble 31.12.1988 nedlagt for persontransport. Banen har i en periode vært midlertidig fredet, først av Fylkeskommunen så av Riksantikvaren.I januar 2011 tok Riksantikvaren initiativ til et møte med alle berørte parter for å få en avklaring på saken. I forkant av dette hadde styret i Numedalsutvikling bedt selskapet om å sette fokus på saken for å få en endelig avklaring på status. På bakgrunn av dette ble det satt i gang et forporsjekt for å se nærmere på saken.

Rapport forprosjekt Numedalsbanen

 

 

Høringsdokument Riksantikvaren 04.02.13

Kartgrunnlag høring 04.02.13 del1

Kartgrunnlag høring 04.02.13 del 2