Lys i alle glas – prosjektet

 

Et bosettingsprosjekt for 12 kommuner i Buskerud.

Deltagerkommunene er: Hallingdal; Ål, Gol, Hol, Hemsedal, Nes, Flå, Numedal; Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, samt kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum.

Vi jobber for

  • at fraflytta gårdsbruk får fast bosetting
  • at innflyttere får arbeid i regionen
  • opprettholde tjenestetilbud og trivelige bomiljøer

Les mer om prosjektet her.

Sluttrapporten kan du lese her sluttrapport_lysialleglas2012 endelig m vedlegg.

 

Leave a Reply