Numedalsutvikling IKS

 

Numedalsutvikling IKS er besluttet avviklet.

Kommunene I Numedal gjorde høsten 2015 vedtak om at selskapets aktivitet skulle innstilles og selskapet avvikles i løpet av 2016. Avviklingsprosessen pågår og aktiviteten vil opphøre innen 1. april 2017.

Selskapets målsetting har vært:

  • Være en sentral aktør for fellessatsing for Numedal.
  • Bidra til samfunnsutvikling og næringsutvikling i regionen basert på bærekraft og miljøhensyn.
  • Fremme regionens interesser utad.

Selskapet har kontor på Numedalstunet i Veggli.

Daglig leder for selskapet er Elin Halland Simensen.

 

Leave a Reply